Dr. Mustafa Dolmaz

Sosyal Bilgiler Alanında Yaratıcı Drama Üzerine Ne Yapıldı? Bir İçerik Analizi

Bu makalenin tam metnine aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Dolmaz, M., & Metin, Ö. (2024). Sosyal Bilgiler Alanında Yaratıcı Drama Üzerine Ne Yapıldı? Bir İçerik Analizi. Yaratıcı Drama Dergisi, 19(1), 32-58.

Mustafa DOLMAZ & Özge METİN

Araştırmada sosyal bilgiler-yaratıcı drama ilişkisi üzerine 2002-2022 yılları arasında yapılmış çalışmaların eğilimleri incelenmiştir. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman analizi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu “YÖK Tez Veri Tabanı”, “Google Scholar Veri Tabanı” ve “H. W. Wilson Veri Tabanı’nda” bulunan ilgili konu üzerine yapılmış erişime açık makale ve tez çalışmaları oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda ilgili alanda yapılmış çalışmaların sayıca az olduğu, hatta doktora çalışmasının ise hiç bulunmadığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte araştırmalarda nitel, nicel ve karma araştırma yöntemlerinin birbirine yakın oranda tercih edildiği, araştırma yöntemlerindeki bu geniş yelpazenin veri toplama araçları, veri analizi ve örneklem kısmında görülmediği, araştırmaların çoğunda benzer veri toplama araçları, veri analiz yöntemleri ve örneklem alma biçimlerinin kullanıldığı, araştırmaların konularının birbirine yakın olduğu, yaratıcı dramanın sosyal bilgiler için oldukça kullanışlı bir enstrüman olduğu ancak yeterince kullanılmadığı yönünde verilere ulaşılmıştır. İlgili alanda araştırma yapacak araştırmacılara alan yazınla ortaya koyulan veri setini daha da zenginleştireceği için farklı veri analiz yöntemleri, veri toplama araçları ve örneklem grupları ile çalışmaları yönünde önerilerde bulunulmuştur.

error: Sağ tık ve bazı fonksiyonlar kısıtlanmıştır.!!! Anlayışınız için tşk ederim.