Dr. Mustafa Dolmaz

Çalışmalarım

Bu sayfa güncel olmayabilir.

TEZLERİM

Yüksek Lisans (Master) 2009-2012 tamamlandı. (Graduated)
Doktora (PhD) 2014-2018 tamamlandı. (Graduated)

Tez Konusu: (THE EFFECT OF THE USE OF HISTORICAL NOVELS IN SOCIAL STUDIES TEACHING TO CREATIVE WRITING SKILLS)

MAKALELERİM

Uluslararası Dergide Yayınlanan
Ulusal Dergide Yayınlanan Ulusal dergilerde yayınlanan makale bilgisi eklenmemiştir.

BİLDİRİLERİM

Yıl: Yer-Konu
Uluslararası Sempozyum-Kongre Bildirileri (Özet-Tam Metin)
  • Dolmaz, M. (2018). “Student Opinions on the Use of Models in the Teaching of Social Studies”, Uluslararası Alan Eğitiminde Materyal Sempozyumu (IFEMS 2018), İstanbul, 3-5 Mayıs 2018.
  • Dolmaz, M. (2018). “Bir Öğretim Materyali: Tarih Kutusu” Uluslararası Alan Eğitiminde Materyal Sempozyumu (IFEMS 2018), İstanbul, 3-5 Mayıs 2018.
  • Dolmaz, M. (2019). The Views Of Teacher Candidates On The Use Of Web-Based Biographıcal Resources In Teaching The Subject Of Science Pioneers , Uluslararası Alan Eğitiminde Materyal Sempozyumu, (IFEMS 2019), İstanbul, 25-26-27 Nisan 2019.
  • Dolmaz, M. & İlhan, G. O. (2020). Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerlerin Öğretiminde Felsefi Eserler: Stoacılar Örneği, VII. International Eurasian Educational Research Congress, Online (Anadolu Üniversitesi) Eskişehir. (Özet Bildiri)

KİTAP İNCELEME/KİTAP KRİTİĞİ ÇALIŞMALARI

Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Kitap İnceleme: Dolmaz, M. (2018). İslamoğlu, A. H., Alnıaçık, Ü. (2014). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., International Journal of Social Science Research,  7(2), 385-389.

Kitap İnceleme: Dolmaz, M. (2018). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Edebî Ürünler ve Yazılı Materyaller, Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi (IJONASS), 2(2), 1-8.  

KİTAP – KİTAP BÖLÜMÜ

Uluslararası Yayınevlerinde Yayımlanan Kitap Bölümü: Dolmaz, M., Metin Ö. (2019). Social Studies and Creativity, in New Horizons in Educational Sciences, (Eds: Turhan Çetin, Engin Hamzaoğlu, Yurdal Dikmenli, Bahadır Kılcan) Claipeda-Lithuanian: SRA Academic Publishing (ISBN: 978-605-69047-9-0) (Uluslararası Kitap Bölümü).
Kitap Bölümü: Dolmaz, M. & Metin, Ö. (2020). Literary Products in Social Studies Teaching. in New Horizons in Social Studies Education, (Eds. Turhan Çetin, Bahadır Kılcan, Yusuf İnel, Osman Çepni). Claipeda – Lithuanian: SRA Academic Publishing (Uluslararası Kitap Bölümü)

Kitap Bölümü: Metin, Ö. & Dolmaz, M. (2020). Movies in the Teaching of Values in Social Studies Curriculum: An Example of Moviethe Power of Love. in New Horizons in Social Studies Education, (Eds. Turhan Çetin, Bahadır Kılcan, Yusuf İnel, Osman Çepni). Claipeda – Lithuanian: SRA Academic Publishing (Uluslararası Kitap Bölümü)

Kitap Bölümü: Dolmaz, M & Kaymakcı, S. (2020). Tarihsel Romanlarla Osmanlı Tarihi Öğretimi. içinde Dr. Kemal Daşçıoğlu’na Vefa Kitabı. Ankara: Pegem Akademi (191-229) (Uluslararası Kitap Bölümü)

HAKEMLİKLER

2017-2019 yılları arasında

3 Uluslararası dergide 8 adet bilimsel makale hakemliği yapılmıştır.

ÇALIŞMA ALANLARIM

Tarih Öğretimi, Sosyal Bilgiler Öğretimi, Aktif Öğrenme, Yaratıcılık, Yaratıcı Düşünme, Tarih Öğretiminde Edebi Ürünler

error: Sağ tık ve bazı fonksiyonlar kısıtlanmıştır.!!! Anlayışınız için tşk ederim.