Dr. Mustafa Dolmaz

Çalışmalarım

TEZLERİM

Yüksek Lisans (Master) Tamamlandı. (Graduated)
Doktora (PhD) 2014-2018 tamamlandı. (Graduated)

Tez Konusu: (THE EFFECT OF THE USE OF HISTORICAL NOVELS IN SOCIAL STUDIES TEACHING TO CREATIVE WRITING SKILLS)

MAKALELERİM

Uluslararası Dergide Yayınlanan
Ulusal Dergide Yayınlanan Ulusal dergilerde yayınlanan makale bilgisi eklenmemiştir.

BİLDİRİLERİM

Yıl: Yer-Konu
Uluslararası Sempozyum-Kongre Bildirileri (Özet-Tam Metin)
  • Dolmaz, M. (2018). “Student Opinions on the Use of Models in the Teaching of Social Studies”, Uluslararası Alan Eğitiminde Materyal Sempozyumu (IFEMS 2018), İstanbul, 3-5 Mayıs 2018. (Özet Bildiri).
  • Dolmaz, M. (2018). “Bir Öğretim Materyali: Tarih Kutusu” Uluslararası Alan Eğitiminde Materyal Sempozyumu (IFEMS 2018), İstanbul, 3-5 Mayıs 2018. (Özet Bildiri).

KİTAP İNCELEME/KİTAP KRİTİĞİ ÇALIŞMALARI

Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Kitap İnceleme: Dolmaz, M. (2018). İslamoğlu, A. H., Alnıaçık, Ü. (2014). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., International Journal of Social Science Research,  7(2), 385-389.

Kitap İnceleme: Dolmaz, M. (2018). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Edebî Ürünler ve Yazılı Materyaller, Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi (IJONASS), 2(2), 1-8.  

ÇALIŞMA ALANLARIM

Tarih Öğretimi, Sosyal Bilgiler Öğretimi, Aktif Öğrenme, Yaratıcılık, Yaratıcı Düşünme, Tarih Öğretiminde Edebi Ürünler

error: Sağ tık ve bazı fonksiyonlar kısıtlanmıştır.!!! Anlayışınız için tşk ederim.