Pablo Neruda – Yavaş Yavaş Ölürler …

Yavaş yavaş ölürler
Seyahat etmeyenler.
Yavaş yavaş ölürler
Okumayanlar, müzik dinlemeyenler,
Vicdanlarında hoşgörüyü barındıramayanlar.

Yavaş yavaş ölürler
Alışkanlıklarına esir olanlar,
Her gün aynı yolları yürüyenler,
Ufuklarını genişletmeyen ve değiştirmeyenler,
Elbiselerinin rengini değiştirme riskine bile girmeyenler,
Bir yabancı ile konuşmayanlar.

Yavaş yavaş ölürler
Heyecanlardan kaçınanlar,
Tamir edilen kırık kalplerin gözlerindeki pırıltıyı görmek istemekten kaçınanlar.

Yavaş yavaş ölürler
Aşkta veya işte bedbaht olup yön değiştirmeyenler,
Rüyalarını gerçekleştirmek için risk almayanlar,
Hayatlarında bir kez dahi mantıklı tavsiyelerin dışına çıkmamış olanlar.

Pablo Neruda

Edebiyat, Şiir kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Gençlik ve Yaşlılık

İnsan kendine olan güveni derecesinde genç, şüphesi neticesinde yaşlıdır.

Cesareti neticesinde genç, korkuları derecesinde yaşlıdır.

Ümitleri derecesinde genç, ümitsizliği derecesinde yaşlıdır.

Hiç kimse fazla yaşamış olmakla ihtiyarlamaz.

İnsanları ihtiyarlatan, ideallerinin gömülmesidir.

Seneler cildi buruşturabilir.

Fakat heyecanların teslim edilmesi, ruhu buruşturur.

İnsanlar yaşadıkça yaşlandıklarını sanırlar, hâlbuki yaşamadıkça yaşlanırlar.

İnsan ihtiyar olmaya karar verdiği gün ihtiyardır.

Güzelliği görme yeteneğini kaybetmeyen asla yaşlanmaz.

Yaşamak, bir dağa tırmanmak gibidir…

Çıktıkça yorgunluğunuz artar,

Nefesiniz daralır ama görüş alanınız genişler.

Beynimiz, yeni tecrübeler keşfettiği sürece insan genç sayılır.

William Ewart Gladstone

Kıssadan Hisse kategorisine gönderildi | , ile etiketlendi | Yorum yapın

Öğrenmenin Maliyeti…

 • Önceden öğrenenler indirimli fiyattan öğrenir.
 • Otoriteden öğrenenler özgürlük bedeliyle öğrenir
 • Deneyerek öğrenenler etiket fiyatından öğrenir.
 • Hayattan öğrenenler gecikme zammıyla öğrenir.
 • Hayattan da öğrenemeyenler boşa gitmiş hayatlarıyla öğrenirler.

Arthur Miller

Kıssadan Hisse kategorisine gönderildi | ile etiketlendi | Yorum yapın

Günümüz Yaşamı

“Daha yüksek binalarımız, ama daha kısa sabrımız var;
Daha geniş oto yollarımız, ama daha dar bakış açılarımız var.
Daha çok harcıyoruz, ama daha az şeye sahibiz;
Daha fazla satın alıyoruz, ama daha az hoşnut kalıyoruz.
Daha büyük evlerimiz, ama daha küçük ailelerimiz;
Daha çok ev gereçleri, ama daha az zamanımız var.
Daha çok eğitimimiz, ama daha az sağduyumuz;
Daha fazla bilgimiz, ama daha az bilgeliğimiz var.
Daha çok uzmanımız, ama yine de daha çok sorunumuz;
Daha çok ilacımız, ama daha az sağlığımız var.
Çok fazla alkol ve sigara tüketiyoruz, çok savurganca para harcıyoruz,
Çok az gülüyoruz, çok hızlı araba kullanıyor, çok çabuk kızıyoruz,
Çok geç saatlere kadar oturuyor, çok yorgun kalkıyoruz,
Çok az okuyor çok fazla TV izliyoruz ve çok ender şükrediyoruz.
Mal varlıklarımızı çoğalttık, ama değerlerimizi azalttık.
Çok konuşuyoruz, çok az seviyoruz ve çok sık nefret ediyoruz.
Geçimimizi sağlamayı öğrendik, ama yaşam kurmayı öğrenemedik.
Yaşamımıza yıllar kattık, ama yıllara yaşam katamadık.
Dış Uzayı fethettik, ama iç dünyamızı edemedik.
Daha büyük işler yaptık, ama daha iyi işler yapamadık.
Havayı temizledik, ama ruhumuzu kirlettik.
Atoma hükmettik, ama ön yargılarımıza edemedik.”

George Carlin

alıntıdır.

Genel kategorisine gönderildi | , ile etiketlendi | Yorum yapın

Neden Tarih Öğreniyoruz ?

Sosyal bilimlerin en temel disiplinlerinden biri olan Tarih, geçmişte var olan olayları, yer, zaman ve şahıslar vererek, bu unsurlara dair kaynaklar sunarak, olayları sebep-sonuç ilişkisi belirterek inceleyen bilim dalıdır. Peki niçin tarih öğreniyoruz ve öğrenmeye gereksinim duyuyoruz ?

İnsan sosyal bir varlıktır ve çevre ile sürekli etkileşim içerisindedir. Dolayısı ile yaşamının bu gününü ve yarınını planlaması gerekir. İnsanın geleceğe dair planlar yapması için dününü bilmesi gerekir. Toplumların ve milletlerinde varlıklarını koruyup devam ettirebilmesi için geçmişinde yaşadığı olayları bilip, bunlardan ders çıkarması ve gerekli tedbirleri alması gerekir. Bu konuda tarih bizim için geçmişimize ışık tutan bir aynadır. Mustafa Kemal ATATÜRK bu konunun önemini şu sözlerle vurgulamıştır:

Tarih ne güzel aynadır. Bugünkü uyanışı düne, geçmişe borçluyuz”

İleriye bakıp, geleceğe dönük plan yaparken başvuracağımız temel kaynak tarihtir. Bu yüzden tarih öğretiminin bir neslin devamında en etkili şey olduğu açıktır. Geleceğimize güvenle bakabilmek için geçmişte yaşadığımız olayları bilmek, bu olaylardan gerekli dersleri çıkarmak, düştüğümüz hatalara tekrar düşmemek için gerekli tedbirleri almak zorundayız. İşte geçmişte yaşadığımız olayları bilmek içinde tarih öğrenmek zorundayız.

Kısmen alıntı yapılmıştır.

Tarih kategorisine gönderildi | , , , , , , ile etiketlendi | 40 Yorum

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Tarihsel Roman Kullanımına Yönelik Öğrenci Görüşleri

Bu araştırmanın amacı, Sosyal Bilgiler öğretiminde tarihsel roman kullanımına yönelik öğrenci görüşlerinin incelenmesidir. Araştırmada doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Sivas il merkezinde bulunan bir devlet okulunun yedinci sınıfında öğrenim gören dört farklı sınıftan toplam sekiz öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma, öğrencilerin sosyal bilgiler dersinde yaptığı bir yaratıcı yazma çalışması ile başlamıştır. Öğrenciler tarihsel roman okuduktan sonra, ikinci çalışma yapılmıştır. Bu çalışmadan elde edilen veriler Öztürk (2007) tarafından geliştirilen rubrik kullanılarak puanlanmıştır. En yüksek ve en düşük ilk dört puanı alan öğrenciler örneklem olarak belirlenmiştir. Veriler betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiş ve öğrenci görüşleri çeşitli kategoriler altında kodlanmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin derslerde tarihsel roman kullanmak istedikleri, farklı kurgu biçimine sahip romanların öğrencilere farklı şeyler öğreterek onların farklı yönlerini geliştirdiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Öğrenci Görüşleri, Sosyal Bilgiler, Tarihsel Roman.

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Tarihsel Romanlar kategorisine gönderildi | , ile etiketlendi | Yorum yapın

Polo mu? Fiesta mı? Corsa mı? İ20 mi? Hangisini Aldım?

Multimedia kategorisine gönderildi | Yorum yapın

The Views of Teacher Candidates on the Use of Web-Based Biographical Resources in Teaching the Subject of Science Pioneers

The number and variety of materials used in education curricula with the use of information technologies and the internet for educational purposes have increased considerably. With the development of new technologies, it is possible to say that this increase is reflected in the material diversity in a proportional manner. Many materials that are based on coding on the web have begun to embellish the educational environment. In this research, views of teacher candidates on the use of web-based biographical resources in teaching the topic “Science Pioneers” in the unit “7th Grade Science, Technology and Society” were examined.

The research was carried out by adopting a qualitative research pattern with 10 teachers who are graduates of Education Faculty Social Studies Education Department in Sivas province. In the research, the interview method, which is a frequently used qualitative research method, was employed. In the research, a structured interview form developed by the researcher as a data collection tool was used. The form consists of four open-ended questions. The questions in the interview form were prepared in line with the views of three field experts and the data obtained from the interview forms are processed into the Maxqda 12 package program for content analysis.

Various theme categories have been determined with the help of the program in line with the views of the researcher and the experts. As a result of the research, it has been observed that teacher candidates have a positive attitude towards the use of web-based biographical resources and it was concluded that they expressed their views toward web-based biographical sources should be used. Web-based biographical sources, particularly biographical documentaries, video blogs, movies, web logs, game-like applications (puzzles, etc.) are the sources that teachers elaborate on. In addition, according to teacher candidates, such resources have the advantage of being fun, appeal to more than one sense organ, be easily accessible, include the essence of the subject and appeal to a wide audience. However, according to the views of teacher candidates; in case they are not the first-hand sources, the information they provide may not be 100 percent accurate and may contain subjectivity, long-term use of web resources may create distraction in students, may harm students’ eye health and musculoskeletal system, and may have disadvantages such as not being able to use them offline are the other results that should not be overlooked.

Keywords: Biographical Materials, Educational Materials, Social Studies, Web Resources

Bilimsel Araştırmalarım, Education, Sempozyum ve Kongre Bildirileri, Use of Educational Material kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Aktif Öğrenme Nedir?

Öğrencinin öğrenme sürecine dahil olduğu ve öğrenme sürecinde kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu aldığı öğrenme biçimidir. Dikkat edilirse aktif öğrenmede vurgulanan ilk nokta, öğrencinin kendi öğrenme sürecinin sorumluluğunu taşıması ve bu süreçle ilgili kararları kendisinin almasıdır. Bu aktif öğrenmenin olmazsa olmaz koşullarından biridir. Öğrenme sürecinde; öğrenenin öğrenmeyi nasıl gerçekleştireceği, ne kadar öğrendiği, eksiklerinin neler olduğu, nasıl konsantre olacağı, ne zaman ve kimden yardım isteyeceği, nasıl kavrayacağı, öğrenme süreçlerinin amaçlar vb. ile ilgili bir dizi kararlar alınır.

Geleneksel eğitimde buna öğretici karar verse de aktif öğrenme de bu konudaki karar öğrenciye aittir. Aktif öğrenmede öğrenciler öğrenmek istediği konulara merak duyarak ve onları araştırarak öğrenirler. Böylece geleneksel eğitimdeki ezberci sistemin yerini merak etme, işbirlikçi çalışma, tartışma ve sorgulama ve öz denetimi sağlama alır.

Alıntıdır.

Aktif Öğrenme kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanılabilecek Bulmacalar

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kullanılabilecek Bulmacalar yakında eklenecek. İlginiz için teşekkürler.

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Bulmacalar kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , ile etiketlendi | 2 Yorum

Huawei P Smart 2019 Telefon İnceleme ve Kullanıcı Deneyimi

Kısa Bilgi: Telefon Android 9.0 Pie ve Huawei tarafından geliştirilen EMUI arayüz ile birlikte geliyor. 19.5:9 en boy oranına sahip. Telefon üç renk ile geliyor (Siyah, safir mavi ve aurora(şafak) mavisi).

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ram: Telefon 3 GB RAM ile birlikte geliyor. Aslında bu ram miktarı orta segmentte bir kullanıcı için gayet yeterli.

Ekran grafik birimi: ARM Mali G5 GPU kullanıyor. Ekran: 6.21 inç 2340X1080 Full HD, 16 Milyon Renk Çözünürlüğü olan IPS LCD ekran.

İşlemci: Kirin 710 (2.2 Ghz Ouad Core+1,7 Ghz Ouad Core) 8 çekirdekli işlemci var.

Depolama: 64 GB dahili hafıza kullanıyor.

Batarya-Şarj: 3400 Mh. Kablosuz şarj özelliği yok ve USB 2.0 şarj girişine sahip.

Sim Kart Girişi: Tek İşlemcili çift sim kart yuvası var ve her iki sim içinde nano sim desteklemekte. Eğer sd kart takacak olursanız telefonu tek sim ile kullanmanız gerekiyor. (512 gb’a kadar artırılabilir hafıza mevcut)

Mobil Bağlantı Hızı: 4.5G. Güvenlik: Parmak izi okuma, yüz tanıma ve uygulama kilidi mevcut.

Ön kamera: 8 MP (8 değişik kategoride arka plan tanımlaması yapmaktadır)

Arka Kamera: 13 MP. 1080 P video kaydı yapabiliyor ve çekimleri gerçekten çok kaliteli. Ayrıca 2 MP’lik bir derinlik kamerası var. 22 farklı kategoride 500 senaryo tanımlama özelliği bulunuyor). Her iki kamerada yapay zeka desteği var ve güzel sanatsal portre çekimine imkan tanıyor. Tam ekran deneyimini neredeyse kusursuz yaşatıyor ve damla çentik bir ekrana sahip.

YORUMLARIM ve DENEYİMLERİM

Telefonda hızlı şarj özelliği var (%22’ye kadar hızlı olduğu söylenmekte) ve batarya gerçekten uzun bir kullanım süresine sahip. Telefonu sadece işiniz olduğunda elinize alıyor arada 3-5 dk. internete giriyorsanız 3 güne yakın bir süre telefonu kullanabilirsiniz. Parmak izi sensörü çok başarılı ve yaklaşık 0.3 saniyede tanımlama yaptığı söylenmekte. Tabi ki bu ölçümü bizim kullanıcı olarak yapmamız çok zor ancak çok başarılı olduğunu söyleyebilirim. Yüz tanıma sistemi aydınlık karanlık fark etmeden kusursuz ve çok hızlı çalışıyor. Benim için her şeyden önemlisi göz konforu modu var ve böylelikle gözünüzü mavi ışıktan koruyarak özellikle geceleri gözlerinizin kısa zamanda yorulmasını engelliyor. Yön tayini için yakınlık sensörü, hareketleri ölçen yerçekimi sensörü yine bu telefonda mevcut. Huawei sağlık uygulaması ile günlük ortalama kaç adım attığınızı ölçmekte ve size geri bildirim sağlamakta. Ortam ışığına göre ekran parlaklığını ayarlayan ortam ışığı sensörü mevcut.

Ayrıca dikkatimi çeken bir diğer husus telefon antivirus uygulaması ile birlikte geliyor ve telefon yönetimi kısmında bulunuyor ( Avast tarafından sunulmaktadır notunu ekranın en altında bulabilirsiniz ). İpuçları uygulaması ile telefonunuzu nasıl üst düzeyde kullanabileceğiniz konusunda size yön gösteriyor, bu durum üst düzey cihaz kullanım bilgisi olmayan biri için bile kullanımı kolay hale getiriyor. Panoramik çekim ve HDR özelliği mevcut. Yapay zeka ile ışığı çok iyi ayarlayabiliyor ve kusursuz çekimler yapabiliyorsunuz. Hızlandırılmış çekim özelliği var. Telefon ekranının üst kısmında damla çentik özelliği mevcut ve çok başarılı. Görüntü olarak oldukça hoşunuza gidecek. Ancak eğer beğenmezseniz kapatabilme alternatifiniz mevcut. Ayrıca Huawei HiCare uygulamasında hızlı servisler ve sorun giderme menüsü oldukça işlevsel. Hızlı servisler kısmında yetkili servis merkezlerini bulabilir, kapıdan kapıya servis özelliğini deneyimleyebilir, onarım durumu ve yedek parça fiyatlarını takip edebilirsiniz. Kullanmaya devam ettiğim sürece elde ettiğim deneyimleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim.

SON SÖZ:

Fiyat performans olarak gerçekten çok başarılı ve alınabilecek bir ürün.

Telefon İnceleme kategorisine gönderildi | , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Erzincan’da ne yenir ?

Yazı kısa bir süre içerisinde güncellenecek.

Nerede Ne Yenir kategorisine gönderildi | , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

The Effect of 7th Grade Students’ Reading Habits and Their Academic Achievement in Social Studies and Turkish Courses on Their Creative Writing Skills

To cite : Dolmaz, M., Kaya, E. (2019). The Effect of 7th Grade Students’ Reading Habits and Their Academic Achievement in Social Studies and Turkish Courses on Their Creative Writing Skills, International Online Journal of Educational Sciences, 11(1).

ABSTRACT 

The aim of this study is to determine whether creative writing skills of students vary according to their academic achievements of Turkish and social studies courses and their reading habits (reading frequency). In the research, document analysis and relational scanning model were used. The study group consists of 80 students from 4 different classes in the 7th grade of a public school in Sivas province. Within the scope of the research, a creative writing study was carried out with the students in the first place. The data obtained from this study were assessed using the rubric developed by Öztürk (2007). After checking the homogeneity of the distribution of the groups and the normality of the distribution of the data, the mean values of the obtained data and the standard deviation values were analyzed. A one-way variance analysis was employed to determine whether the differences in mean values were significant. As a result of the research, it was determined that creative writing skills of the students did not show any significant difference according to their reading habits. In addition, the academic achievement scores of Turkish and social studies courses of students did not result in a significant difference in creative writing skills.

Keywords: Creative writing skills, academic achievement, reading habit, social studies. creativity.

For Full Article Click Download Button

Bilimsel Araştırmalarım, Makalelerim, Sosyal Bilgiler, Sosyal Bilgiler Öğretimi kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

The Use of Historical Novel in Social Studies Course and Its Effect on Creative Writing Skills of Students

Citation: Dolmaz, M., & Kaya, E. (2018). The Use of Historical Novel in Social Studies Course and Its Effect on Creative Writing Skills of Students. Journal of History Culture and Art Research, 7(5), 25-36.
doi:http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v7i5.1789

Abstract

In this study, the effect of the use of historical novels with different forms of fiction on the creative writing skills of the students in social studies course was studied. The study group consists of 80 students from 4 different classes in the 7th grade of a state school in Sivas province. The study group consists of 3 experimental and 1 control group, each of which consists of 20 people. The research was carried out in the pretest-posttest control group experiment design. In addition, while examining the creative writing activities of the students, document analysis and creative writing rubrics developed by Öztürk (2007) were used. After determining the homogeneity of variance and the normality of data distribution, one-way variance analysis, anova analysis in repeated measurements and Tukey test analysis were performed on the data obtained from the creative writing studies of the students. In addition, the arithmetic mean of creative writing studies was also used. In each experimental group, in addition to the curriculum, historical novels with different fiction forms (classical, modern and postmodern) were used. In the control group, the course was continued in line with the curriculum. As a result of the research, postmodern and modern fiction-style historical novels have been observed to be very effective on the creative writing skills of the students. Classical historical novels based on chronology, on the other hand, have been determined to have little effect on the creative writing skills of the students.

Keywords: Social Sciences, Fiction, Historical Novels.

Introduction

The novel is a concept that drives us away from the real world into an imaginary world, matching leisure, entertainment, imagination and getting rest. In novels, there are miraculous encounters and unrealistic stories, along with more beautiful women or men than we can never meet in the real world. However, the novel has a special feature, such as allowing people to reach the truth and examine it in depth (Bourneur and Quellet, 1989: 1-9).

Although children like fairytales in the early ages of their childhood, they will want to face novels in the first years of their youth (13-15 years) due to the fact that novels have detailed information on each subject and present a large number of heroes to the reader (Yalçın and Aytaş, 2014: 162-163). Because there is no other literary genre like the novel that has the purpose of define the life. The most important feature of the novel, which is the newest among literary genres, is that it is based on fiction. This feature gives the author a very wide range of narration. This is why the novel is a rare product that continues its development in literary genres and has a self-renewing character (Ungan, Şimşek and Arıcı, 2014: 244).

Historical novel is a “type of novel that works closely with reality in order to convey any period or event in history with artistic concern” (Göğebakan, 2004: 15). Teachers often use historical novels in their classes to give children a habit of reading and to realize the aims of the course (Demir and Akengin, 2014: 2-3). In this respect, historical novels are a complementary element of the course (Öztürk, 2011: 278-279). Historical novels, in regards to their subject, evoke the love of the country and devotion to the nation in children and develop a national consciousness. They provide a clearer and closer recognition of events and personalities of great importance in history (Oğuzkan, 2013:105). Although partially exaggerated, it provides information about social, cultural, political and economic conditions of the period in which the events occurred (Öztürk et al., 2014: 130). Besides teaching history, the historical novel has functions such as reviving history and entertaining students (Göğebakan, 2004). They also carry human and moral values and play a functional role in value transfer. Due to the advantages of their volume, it can contain many genres such as poems, lullabies, ballads and songs and have an extraordinary vocabulary. By bringing forgotten words to light, it acts as a bridge between the past and the future (Ungan, Şimşek and Arıcı, 2014: 246).

The first aspect of historical novel to be considered is that it is written with artistic purposes, not with the perspective of a historian. In such works, events are not expected to be conveyed to the reader as they are. The author embellishes his work with artistic fiction (Şimşek, 2009: 395).

It is very important that social sciences, which has the primary purpose of educating good and responsible citizens in primary and secondary schools, take advantage of historical novels as it is the subject of knowledge and events related to human history. Especially in childhood, a relationship with literary products will enable children to be more creative, more hopeful, willing and productive in the future. In this respect, historical novels contribute to the primary aims of national education in general and social studies in particular (Tekgöz, 2005:3).

According to Şimşek, none of the historical literary products, which are the works of art in which history is studied, are directly the works of history, but the way in which they deal with historical facts and events together with their artistic presence, can offer very convenient materials for teaching social studies in terms of their closeness to reality (Şimşek, 2009: 395).

In addition to all these advantages, creativity is perhaps the most important skill that historical novels can provide to students. Creativity is the ability to create original or inventor ideas, to find new relationships and reveries (Gartenhaus 1997: 18). Historical novels develop the imaginary world of the child and lead the student to different worlds. It allows creativity, to think differently from others and to establish connections between existing objects or thoughts that have not been established before. The child reading the historical novel, puts himself in the place of the people in the novel, depicts the story in the book with his imagination, confronts the existing problems, produces different solutions and thus improves his creativity. In this way, it provides great convenience to our educational system in raising curious, daydreaming and creative individuals who are in need of today’s world, who turn threats into opportunities, who are hardworking and trying to find solutions to problems. Of course, there is no doubt that there is a certain amount of creativity, provided that each text produced is different. However, it is a fact that fiction texts, such as novels and stories, require more creativity (Temizkan, 2014: 4). According to Yalçın Çelik, “the creativity of an author who has adopted a postmodern approach is very different from the creativity of an author who has written a traditional, realistic style”. This generally means that novels in general, historical novels in particular, have different levels of creativity according to their fictional forms. Yalçın Çelik (2005) stated that when historical novels are assessed in terms of narrative and fiction, we will meet these three main topics:

 • Realistic historical novels based on chronology
 • Historical novels written with modernist fiction
 • Historical novels written with postmodern fiction

However, as a result of our research, no research on the effects of historical novels on creativity was found. In the 21st century, as in the past, the importance of our research will be better understood when we consider that creativity is the only resource that human beings can resort to survive and find solutions to the problems that everyday life brings.

The Aim of This Study

With this research, it will be examined whether the use of historical novels in the teaching of history topics in social studies courses affects the creative writing skills of the students. In the study, three historical novels with different fiction forms were used. In this direction, answers to the following questions will be sought:

 • To what extent does the use of classical historical novels based on chronology affect the creative writing skills of students in social studies?
 • To what extent does the use of modern historical novels affect the creative writing skills of students in social studies?
 • To what extent does the use of postmodern historical novels affect the creative writing skills of students in social studies?

Methods and Materials

Methods

The research was carried out in the pretest-posttest control group experimental design. This method is based on the existence of multiple groups that are created based on a neutral assignment. In the experimental and control groups, measurements are made before and after the experiment (Karasar, 2012:88). In experimental design, it is examined whether an independent approach variable (historical novel use) affects a dependent outcome variable (creative writing skills) (Plano Clark, & Creswell, 2015).

Also, while the creative writing exercises of the experimental and control groups were scored, the document review method was also employed. Document review is the process of examining written or visual documents related to the subject of research (İslamoğlu and Alnıaçık, 2014).

Materials

Creative Writing Worksheet

It was developed by researchers and shaped in line with the views of three field experts. First, the chronological information about the conquest of Istanbul is summarized in the creative writing worksheet. Following chronological information:

A request for “Dear Students; a program on the Conquest of Istanbul will be held on a local radio tomorrow. Please write a text to be presented in the program” was made and it was aimed that students prepare a writing study using imagination and creativity.

Creative Writing Rubric

It was developed by Öztürk (2007) and was used to score the creative writing studies of the students. The rubric allows the researchers to score students works in eight dimensions, including “originality of ideas”, “fluency of ideas”, “flexibility of thought”, “richness of words”, “structure of sentences”, “organization”, “style of writing” and finally “compliance with grammar rules”. All of these dimensions in rubrics can be scored between the grades one and five. Reliability and validity studies of rubrics were completed for research and three field experts were consulted for its validity. For its reliability, the formula (reliability=Consensus/(Consensus + disagreement)) developed by Miles and Huberman (1994:64) was employed. The reliability of rubrics is determined by the overlap/similarity between the scores. The reliability level of the score was observed 0.93 according to the calculations made taking the compatibility and similarities in the scores of the researchers, consultants and field experts into account.

Historical Novels Used

 • In the study, 7/D class students selected and read Ahmet İzci’s classical historical novel based on the chronology named of Istanbul Conquest.
 • 7/E class students selected and read Yusuf Dursun’s novel which has modern fiction and named of Sultandım Fatih Oldum.
 • 7/F class students, on the other hand, selected and read Orhan Pamuk’s novel Beyaz Kale. This work of Orhan Pamuk has postmodern fiction.

Working Groups

The working group of the research consists of 80 students in a public school in Sivas province in Turkey. The research was carried out in the 2016-2017 academic year with 7th grade students. A total of eighty students from four different classes were included in the study group. In the study, 7/C class constituted the control group and 7/D – 7/E – 7/F classes constituted the experimental groups. Random sampling method was employed when selecting study groups.

With 7/C class, the course has been taught normally within the scope of curricula. In addition to the curriculum, classical historical novel based on chronology was used with 7/D class, historical novel with modern fiction was used with 7/E class, historical novel with postmodern fiction was used with 7/F class. All groups completed novel reading process in twelve course hours. In all experimental groups, historical novels with different fiction forms were used. The study group consists of 80 students, 45 females and 35 males.

Data Collection

Research data from both the pretest and the posttest were collected using the creative writing worksheet developed by the researchers. Additionally, the collected data were digitized by the creative writing rubric developed by Öztürk (2007).

Analysis of Data

The data, which were scored with rubric for the analysis of the data, were processed in SPSS 15 package program. In the research, one-way variance analysis was used at first to determine whether the data obtained from the pretest and the posttest showed a significant difference. After the experiment, Anova analysis in repeated measurements was employed to determine whether the difference observed before the experiment was significant. Tukey test was conducted to determine which groups had significant differences. The homogeneity of variance and the normal distribution of data were taken into consideration during the determination of the tests to be used in the study.

Table 1. Levene Test showing the homogeneity of variance and Shapiro-Wilk Test results showing the normality of the data distribution

Shapiro-Wilk
(Sınıflar)
Statistics N P
C ,916 20 ,083
D ,934 20 ,182
E ,954 20 ,427
F ,951 20 ,378
Levene Test Df 1 Df 2 P
,731 3 76 ,537

In addition to all the tests, the mean and standard deviation values of the groups obtained in the pretest and posttest were reviewed.

Findings

The findings obtained as a result of the assessment of creative writing studies of students in eight dimensions are as follows:

Table 2. Analyses of pretest and posttest creative writing skills scores of test and control groups (One-Way Anova, Anova for Repeated Measurements and Tukey Test)

Assessment Dimension Anova Analysis Tukey Test (Differentiating Groups)
  One Way Anova (Pretest) One Way Anova (Posttest) Anova for Repeated Measures (Group*Measurement) Main Group (I)   Comparison Group (J) Difference (I-J)
Originality of Ideas ,062 ,000 ,000 C D -,75000(*)
C-E -1,80000(*)
C-F -2,50000(*)
Fluency of Thoughts ,443 ,000 ,000 C D -,50000
C-E -1,45000(*)
C-F -2,30000(*)
Flexibility of Thoughts ,163 ,000 ,000 C D -,50000
C-E -1,55000(*)
C-F -2,30000(*)
Richness of Vocabulary ,101 ,000 ,000 C D -,80000(*)
C-E -1,40000(*)
C-F -2,40000(*)
Sentence Structure ,213 ,000 ,000 C D -,65000
C-E -1,35000(*)
C-F -2,15000(*)
Organization ,136 ,000 ,000 C D -,50000
C-E -1,55000(*)
C-F -2,30000(*)
Writing Style ,098 ,000 ,000 C D -,55000
C-E -1,35000(*)
C-F -2,35000(*)
Grammar Compliance ,674 ,000 ,000 C D -,75000(*)
C-E -1,45000(*)
C-F -2,40000(*)

Table Language: significant difference is considered as (p<.05*). (*) Indicates that there is a significant difference between the main group and the comparison group. If the I-J value starts with a minus (-), the main group is more unsuccessful than the comparison group.

As a result of one-way variance analysis of the pretest scores of the experimental and control groups, it can be seen that there is no significant difference between the scores of the groups in any dimension of creative writing skills (p>.05). When the posttest test scores of the groups are taken into consideration, it is observed that there is a significant difference in all dimensions (p<.05).

After the experimental process, Anova analysis in repeated measurements was performed to determine whether this difference was significant in the experiment and control groups compared to the previous measurement. The results for analysis are given in the third column of the Anova Analysis section in Table 2. As a result of the analysis, it was obtained that the presence of the experimental and control groups in all dimensions of the study had a significant effect on the difference between the pretest and the posttest.

According to the Tukey test, which is employed to determine which groups favor a significant difference between the scores of the groups:

It was obtained that the group reading postmodern historical novels (F) obtained a higher creative writing skill score at all dimensions than the other groups and was significantly differentiated from the other groups. The pretest and posttest mean scores of the groups were given in Table 3. When the scores of the groups are taken into consideration, it can be seen that the highest mean score belongs to the postmodern historical novel reading group. When the findings of the comparison of the groups given in Table 2 and which differ according to the Tukey test results are examined, it can be clearly seen that this group is the most successful group (I-J).

It was observed that the group who read the historical novel with modern fiction (E) achieved a lower creative writing score than the group who read the postmodern historical novel, however, it was found that they received a higher creative writing score than the group who studied classical historical novel based on chronology and the group who studied in line with the curriculum. It is understood from the mean scores given in Table 3 that the second most successful group in terms of creative writing is the group reading historical novels with modern fiction. The results of the Tukey test given in Table 2 of the differentiating groups are consistent with the results obtained from the mean scores given in Table 3.

It is seen in Table 3 that the mean scores of the group reading novels based on chronology (D) are generally lower than the groups reading novels with postmodern and modern fiction. However, the fact that this group has a high mean score compared to the control group that studies the course based on the curriculum is another important finding obtained from the same table. The results of the Tukey test of the differentiating groups in Table 2 coincide with the findings obtained from the mean scores of the creative writing skills given in Table 3.

As a result of the experimental process, carried out (C) of the group that studies a curriculum-based course and does not read any historical novels, it was understood that there wasn’t any increase in scores in some dimensions in the research and that in some dimensions the score increase was almost negligible. Again, the results of the Tukey test given in Table 2 show that the group with the lowest creative writing skill score is C Class, which is the control group.

Table 3. Mean scores of experimental and control groups for pretest and posttest creative writing skill scores and standard deviation values

Assessment Dimension Class N Pretest Mean Posttest Mean Standart Deviation(Pretest) Standard Deviation (Posttest)
Originality of Ideas C 20 1,75 1,75 ,71635 ,78640
D 20 1,45 2,50 ,68633 ,88852
E 20 1,35 3,55 ,58714 ,82558
F 20 1,85 4,25 ,67082 ,55012
Fluency of Thoughts C 20 1,85 1,95 ,93330 ,99868
D 20 1,75 2,45 ,78640 ,75915
E 20 1,50 3,40 ,60698 ,82078
F 20 1,85 4,25 ,74516 ,71635
Flexibility of Thoughts C 20 1,65 1,65 ,98809 ,98809
D 20 1,25 2,15 ,55012 ,74516
E 20 1,20 3,20 ,69585 ,83351
F 20 1,55 3,95 ,68633 ,68633
Richness of Vocabulary C 20 1,35 1,35 ,74516 ,74516
D 20 1,20 2,15 ,41039 ,67082
E 20 1,05 2,75 ,22361 1,01955
F 20 1,45 3,75 ,60481 ,63867
Sentence Structure C 20 1,90 1,95 ,96791 ,88704
D 20 1,95 2,60 ,75915 ,75394
E 20 1,50 3,30 ,76089 ,92338
F 20 1,60 4,10 ,68056 ,64072
Organization C 20 1,85 1,95 ,98809 ,88704
D 20 2,05 2,45 ,75915 ,75915
E 20 1,45 3,50 ,68633 ,82717
F 20 1,80 4,25 ,76777 ,91047
Writing Style C 20 1,35 1,60 ,74516 ,82078
D 20 1,35 2,15 ,58714 ,58714
E 20 1,10 2,95 ,44721 1,19097
F 20 1,65 3,95 ,87509 ,60481
Grammar Compliance C 20 1,75 1,80 ,71635 ,76777
D 20 1,60 2,55 ,50262 ,82558
E 20 1,50 3,25 ,76089 ,78640
F 20 1,55 4,20 ,68633 ,69585

When the average values ​​of the creative writing scores given in Table 3 are examined; In general, the mean score of the groups in the pretest is very close to each other. In particular, it is clear that the E class has lower creative writing scores than all other groups. Other classes have been found to be superior to each other from time to time. But all these differences are certainly not big enough to make a significant difference.

When we look at the posttest averages of the groups given in Table 3; It is seen that especially the F class has a higher average writing score than the other classes. In the posttest test, the F class has the highest average in eight dimensions of creative writing. In addition, it was observed that the creative writing skills of the F class developed more than the other groups. Thus, in the pre-test, the F class, which is usually the most unsuccessful group and has a lower score than the other groups, has made a significant difference to the other classes in the posttest test. In the posttest, the F class achieved a categorization of four points in five dimensions of creative writing. In the other three dimensions, it has an average of four. This is a pretty good average value.

When looking at the data given in Table 3 and belonging to class E: The average of the creative writing score of the E class is the second best score. It is seen that the E class has a very high average in C and D classes in eight dimensions of creative writing. The E class creative writing average is lower than the F score, but the average of the E and F classes is quite close to each other.

When the creative writing skill scores of the D class given in Table 3 are evaluated: It is seen that D class has a creative writing point average which is close to the averages of other classes in the pre-test. This is true for all dimensions of creative writing in the pre-test. However, when the posttest test data is examined, it can be seen that the D class increased the creative writing score slightly. The class D has a particularly good increase compared to the C class. However, this increase is a relatively low increase compared to the E and F points.

When the creative writing skill scores of the C class are examined: In the pre-test, it is observed that the creative writing average of C class is sometimes higher than the other groups. However, it is seen that the C class has a very low creative writing score in the posttest. It is also noteworthy that in some aspects of creative writing pre-test and post-test scores are the same. For example; Flexibility of thoughts, richness of words. C class is the group with the lowest creative writing score in the posttest. This is the same in eight dimensions of creative writing.

If a general assessment of the groups’ creative writing score averages is made: Groups will be listed in F-E-D-C form from the highest creative writing score to the lowest creative writing score.

Results and Discussions

As a result of the research, it was concluded that historical novels with different fiction forms contribute to creative writing skills at different levels. It has been determined that postmodern historical novels contribute to the creative writing skills of the students at a high level in all aspects of creative writing. Postmodern novels are not based not scientific facts, but, based on the interpretation of the past, in other words, postmodern novels give value to fiction. As the phrase goes, you can rewrite the novel with your interpretations (Yalçın Çelik, 2005: 18,82-83). Also, reality is a content for this novel genre (Çıkla, 2002: 115). A history author sometimes completes with his own imagination the gaps that historical documents cannot complete (Göğebakan, 2004: 49-51). From these views, we can conclude that postmodern novel includes fiction, that it is a product of imagination and creative thinking, and that it supports creativity. Besides, these thoughts coincide exactly with the results of the research.

Another result obtained from the research is that modern historical novels have a significant effect on creative writing skills of students. In modern novel, the historical subject is put forward, but the end is left open and the reader is expected to assimilate, analyze the subject and use creative thinking (Yalçın Çelik, 2005). In the modern novel, inner reality, the inner world of the individual and the stream of consciousness is important. The subject of the novel is abstract reality, not concrete world reality. Modern novel is a type of novel that attaches importance to symbol, fantasy, and mysticism and handles the truth with an artistic language (Somuncuoğlu Özot, 2014: 973). Temizkan (2010) stated about postmodern and modern works created on the basis of fiction that bear qualification by saying “The writing used for the world of fiction is transformed into works such as novels and stories and teaches creativity, thinking differently from others, making different connections, and redefines life”. In other words, modern historical novels contributes to creativity with the fiction and dream world that it’s contains. These are expressions that match the results of our research.

Another result obtained as a result of the research is that classical historical novels based on chronology developed creative writing skills even if they were small. The chronological historical novels, which mainly contain mere knowledge, are stated by a variety of scientists that they do not develop the creativity of the students, but they developed the memory knowledge. In addition, researchers state that written materials that include fiction and imagination can contribute more to creativity (Argunşah, 2016; Hemingway, 2015; Saxby, 1997; Sever, 2015).  As a result of the research, it was concluded that historical novels based on chronology contribute to the memory knowledge rather than the creativity of the students.

It was determined that the curriculum provided scarcely any contribution to the dimensions of creative writing skills, “fluency of thoughts”, “sentence structure”, “organization”, “writing style” and “grammar compliance”; and did not provide any contribution to the dimensions “richness of vocabulary”, “flexibility of ideas” and “originality of ideas”. In other words, it has been concluded that the curriculum has almost no effect on the creative writing skills of the students.

Suggestion

Thanks to their characteristics, postmodern historical novels provide students with a range of skills such as the ability to use their infinite interpretation power, to dream, to think versatile, and to develop perspectives. It allows students to confront many problems they may come across in their daily life in advance, and almost provides a virtual experience. These works, which include fiction in their fiction, should be used as supplementary materials in and out of the course to reinforce creativity skills which many disciplines intend to develop. Similarly, historical novels with modern fiction can also be benefited for like aims.

Creativity, creative thinking and creative writing is a skill that is nourished from imagination. The use of these works, which set the imagination in motion, will provide a stronger integration of literature-social studies. In this way, students will not be filled with chronological knowledge which has a similar content and rhetorical style of the course book, and will not be disinclined to social sciences, history and literature with historical novels that lack fiction and imagination.

Creativity is a fundamental life skill, and it not only provides a variety of conveniences to students in their learning life but also it provides a lot of conveniences to individuals at every moment in everyday life. It is not a coincidence that creative individuals, who can think differently from others, produce effective solutions to spontaneous problems in shorter times, thus be one step ahead of other individuals and are individuals who have status in the society. In order to educate the individual profile required by the age, the curriculum should be updated to further support the creative skills of the students. For sure, teaching students a fundamental set of knowledge and formation of a knowledge memory is a must-have for education. For this purpose, curriculum programs, textbooks, works based on chronological knowledge and various materials can be used. However, giving students the ability to use knowledge memory effectively, interpret, blend with imagination, think creatively and thus benefit from their own resources will allow them to stand on their own feet.

References

Argunşah, H. (2002). Tarihî romanda post-modern arayışlar. İlmî Araştırmalar: Dil, Edebiyat, Tarih İncelemeleri, (14), 17-27.

Bourner, R., Quellet R., (1989). Roman dünyası ve incelemesi (1st Ed).  Hüseyin Gümüş (Translator) Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

Çıkla, S., (2002). Romanda kurmaca ve gerçeklik, Hece Dergisi Türk Romanı Özel Sayısı. 6(65, 66, 67), 111-129.

Demir, S. B., Akengin, H. (2014). Hikayelerle sosyal bilgiler öğretimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Gartenhaus, A. R. (1997) Minds in motion-using museum to expand creative thinking, Ruhiser Mergenci and Bekir Onur (Translators). Ankara: Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları.

Göğebakan, T. (2004). Tarihsel roman üzerine. Ankara: Akçağ Basım Yayım Pazarlama.

Hemingway, E. (2015). Yazmak üzerine, Deniz Kurt, (Translator). İstanbul: Altıkırkbeş Yayın

İslamoğlu, A. H., Alnıaçık, Ü. (2014). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.

Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Miles, M. B., Huberman, A.M. (1994). Qualitive data analysis (2nd ed). California: SAGE.

Oğuzkan A. F., (2013) Çocuk edebiyatı (10th. Ed). Ankara: Anı Yayıncılık.

Öztürk, C., Deveci, H. (2011). Farklı ülkelerin sosyal bilgiler öğretim programlarının değerlendirilmesi. Cemil Öztürk (Ed.). Farklı Ülkelerin Sosyal Bilgiler Öğretim Programları. Pegem A Yayıncılık, 1-41.

Öztürk, C., Keskin, S. C., Otluoğlu, R., (2014). Sosyal bilgiler öğretiminde edebi ürünler ve yazılı materyaller. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Plano Clark, V. L., & Creswell, J. W. (2015). Understanding research: a consumer’s guide. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.

Saxby, H. M.  (1997).  Books in the life of a child : bridges to literature and learning, South Melbourne: Macmillan Education Australia (Retrieved From: https://books.google.com.tr/books?printsec=frontcover&vid=LCCN98172287&redir_esc=y#v=twopage&q&f=false on 08.06.2017).

Sever, S., (2015). Çocuk ve edebiyat. Ankara: Ertem Basın Yayın Dağıtım San. Tic. Ltd. Şti.

Somuncuoğlu Özot, G., (2014). Postmodern roman: kurgu, dil ve kişiler kadrosu. Turkish Studies, 9 (6), 973-987.

Şimşek, A., (2009). Sosyal bilgiler derslerinde bir öğretim materyali olarak edebi ürünler. (Ed. Mustafa Safran) Sosyal Bilgiler Öğretimi. Ankara: Pegem Akademi, 389-412.

Tekgöz, M., (2005). İlköğretim 7. sınıf sosyal bilgiler dersinde edebiyat temelli öğretim yönteminin öğrencinin akademik başarısına ve kalıcılığa etkisi. (Unpublished PhD Dissertation). Çukurova Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Temizkan, M. (2010). Türkçe öğretiminde yaratıcı yazma becerilerinin geliştirilmesi. Türklük Bilimi Araştırmaları, 27(27), 621-643.

Temizkan, M., (2014). Yaratıcı yazma süreci (hikaye yazma). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Ungan, S., Şimşek, T., Arıcı, A. F. (2011). Çocuk edebiyatının kaynakları. Tacettin Şimşek (Ed). in Kuramdan Uygulamaya Çocuk Edebiyatı El Kitabı (pp.163-216). Ankara: Grafiker Yayınları.

Yalçın, A., Aytaş G., (2014). Çocuk edebiyatı (7th Ed.). Ankara: Akçağ Yayınları.

Yalçın Çelik S.D., (2005), Yeni tarihselcilik kuramı ve Türk edebiyatında postmodern tarih romanları, Ankara: Akçağ Yayınları.

Genel, Makalelerim, Sosyal Bilgiler, Sosyal Bilgiler Öğretiminde Materyal Kullanımı, Sosyal Bilgiler Öğretiminde Tarihsel Romanlar, Use of Educational Material, Yaratıcılık - Yaratıcı Yazma kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Değerlerin İşlevleri

 1. Bireylerin yaşayış biçimlerini belirlemede ve bireysel yada toplumsal alışkanlıklar üzerinde etkilidirler. Alışkanlığın oluşumu ve kötü alışkanlıkların düzeltilmesi noktasında oldukça büyük bir işlevi vardır.
 2. Kişinin davranışlarının belirlenmesinde rehber durumdadır. Kişiden beklenen ve beklenilmeyen davranışlar konusunda şahsı ve toplumu yönlendirir. Beklenilmeyen davranışlar oluştuğunda sosyal düzenleyici olarak işlev görürler.
 3. Kültür tarafından şekillendirilmiş olmasına rağmen , kendisini şekillendiren kültür üzerinde yönlendirici etkisi vardır.
 4. İnsanlarla özdeşleştiğinden dolayı yaşam kılavuzu olmuşlardır.
 5. İdeal davranış, duyuş ve düşünüş biçimlerini belirlemede etkindirler.
 6. Bir toplumda hareket ve eylemleri kontrol eden sosyal kontrol araçlarıdırlar. İyiyi ve doğru olan hareketleri gösterir, kötü olanların engellenmesi işlevi vardır.
 7. Değerler aynı zamanda insanların birbirine saygı duymasını, yardımcı olmasını yani dayanışmayı da geliştiren kalıplardır.
 8. Dünyada bireye ve topluma amaç ve bu amaçlara ulaşmada yön tarif ederler.
 9. Davranış biçimlerini iyi-kötü, güzel-çirkin şeklinde değerlendirmemize yardım eden kalıplardır.
 10. İstenilen ve istenilmeyen davranışlar hakkında bir yargıya varmamızı sağlamaları bakımından önemlidir.

Değerlerin bu işlevleri hariç sayamadığımız birçok işlevi vardır. Bu değerlerin hangi alana, disipline yani hangi bilim disiplini tarafından incelendiğine göre değişmektedir. Tarih disiplini için işlevi farklı iken vatandaşlık disiplini için daha farklıdır. Ancak değerlerin tarih dersi için önemi çok daha fazladır. Tarih derslerinde birçok amacın gerçekleştirilmesi için değerler bir araç olarak kullanılabilir. Eski nesillerin sahip olduğu ve yeni nesillerin sahip olması istenen tarihsel değerler tarih eğitimi yardımı ile bireylere aktarılmaktadır. Örneğin Türk Ulusunun sahip olduğu kahramanlık, yiğitlik, misafirperverlik vs… değerler tarihi roman , hikaye, destan ve menkıbeler ile yeni nesillere başarılı bir şekilde aktarılabilir.

alıntıdır.

 

Değer Öğretimi kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | Yorum yapın