Dr. Mustafa Dolmaz

Covid-19 Pandemisi Sürecinde İngilizce Öğretmen Adaylarının Sanal Müze Deneyimleri

Genç Osman İLHAN & Mustafa DOLMAZ

ÖZET

Bu araştırmanın amacı İngilizce öğretmen adaylarının pandemi dönemi öğrenme ortamlarından biri olan sanal müzelere yönelik deneyimlerini ortaya koymaktır. Araştırmada doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır ve bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinin İngilizce öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 46 öğretmen adayı araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Araştırmada İngilizce öğretmenliği bölümünde öğrenim görmek kriter olarak kabul edilmiştir. Araştırmanın verileri Sanal Tur Sonuç Değerlendirme Formu (STSDF) kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen veriler ışığında öğretmen adaylarının büyük kısmının araştırma öncesinde sanal müzeleri elektronik bir öğrenme ortamı olarak kullanmadığı, sanal müzelerin fen bilimleri, sosyal bilimler, doğa bilimleri gibi bilimlere ait disiplinlerde eğitim-öğretim amacıyla kullanılabileceği, sanal müzelerin eğitim ortamında kullanımının renkli, eğlenceli, motive edici, yaratıcı, ilham verici, verimli ve eğitici bir öğretim ortamını oluşturmaya yardımcı olacağı, sanal müzelerin pandemi döneminde eğitim amacıyla kullanımının birçok avantajı ve bazı dezavantajları olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Dijital Öğrenme, Öğretmen Adayları, Sanal Müze.

Makalenin Tamamına Ulaşmak İçin Buraya Tıklayınız.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Sağ tık ve bazı fonksiyonlar kısıtlanmıştır.!!! Anlayışınız için tşk ederim.