Dr. Mustafa Dolmaz

Dergi İndeksileri – İndeks Siteleri

Bilimsel makale yazarları ve araştırmacılar, yayınlarını gönderecekleri ve yayımlatacakları dergiyi seçerken genelde ilk baktıkları şey derginin hangi indeksler tarafından indekslendiğidir. Eğer bir dergi sci – ssci – ahcı gibi indekslere sahipse zaten yayım kuyruğunda bekleyen belki yüzlerce makaleye sahiptir. Eğer bu indekslerce indekslenmiyorsa o zaman hatırı sayılır indekslere sahip olması gerekir ki araştırmacılar tarafından tercih sebebi sayılsın. Bir dergi ne kadar çok indeks tarafından taranırsa o kadar ilgi çekecek ve rağbet görecektir. Bu durumda bilimsel dergi sahiplerine çok iş düşecek ve bilimsel dergi sahipleri dergilerini farklı indekslere taratmak için önerilerde bulunmak durumunda kalacaktır. Ancak bu dergi indeksleyen indexing sitelerini bilmek yada bulmak için ciddi zaman harcamak zorunda kalacaktır. İşte ben bugün internette bu dergi indeksleme sitelerine bir göz atarak sizler için taradım ve şimdi bu indekslerin web adreslerini yazacağım. Sizin derginizin temasına uygun, şartlarını taşıdığınız indekslere başvuru yapabilirsiniz. Eğer bildiğiniz ve önermek istediğiniz bir indexing sitesi varsa yorum kısmına ekleyerek bilimsel dergi editörlerine yol gösterme konusunda yazımıza katkıda bulunabilirsiniz.

DOAJ : Directory of Open Access Journals (https://doaj.org/application/new)

DRJI : Directory of Research Journals İndexing (http://olddrji.lbp.world/SuggestJournal.aspx)

OAJI : Open Academic Journals İndex (http://oaji.net/)

CiteFactor Academic Scientific Journals (http://www.citefactor.org)

Root İndexing (http://www.rootindexing.com/)

ESJI : Eurasian Scientific Journal Index (http://esjindex.org/submission.php)

Akademik Dizin: (http://www.akademikdizin.com/?page=journalsuggest)

Jour İnformatics (http://jourinfo.com/submit-your-journal.html)

ISI : İnternational Scientific İndexing (http://isindexing.com/isi/evaluation.php)

Advanced Science İndex (http://journal-index.org/index.php/asi/index)

Journal Factor : (http://www.journalfactor.org/Suggest-New.php)

Scholars İmpact (http://www.scholarimpact.org/submit-journal.html)

JIFACTOR: The Journals İmpact Factor (http://www.jifactor.org/journal_submit.php)

INFOBASE INDEX (http://infobaseindex.com/index.php)

Sobiad : Sosyal Bilimler Atıf Dizini (http://atif.sobiad.com/yenidergikayit.jsp)

ERİH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences) (https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/)

BASE Bielefeld Academic Search Engine (https://www.base-search.net/about/en/suggest_form.php?mainpage=suggest.php)

CEEOL (Central and Eastern European Online Library (https://www.ceeol.com/for-publishers-editors/CEEOL-for-publishers/apply-to-include-your-journal)

JournalTOCs (http://www.journaltocs.ac.uk/)

ScholarSteer (http://www.scholarsteer.com/suggest-journal/)

MIAR (http://miar.ub.edu/form/suggest)

Erih Plus (https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/login.action)

 

 

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Sağ tık ve bazı fonksiyonlar kısıtlanmıştır.!!! Anlayışınız için tşk ederim.