Dr. Mustafa Dolmaz

Esasicilik – Özcülük – Temelcilik (Essensializm)

Esasiciik bir felsefeye bağlı olmaktan çok eğitim hareketi olarak ortaya çıkmıştır.Başta idealizm ve realizm olmak üzere bir çok felsefi sistemle uyum içindedir.Geçmişte yararlı olan bilimlerin, sanatların ve temel yeteneklerin öğretiminin geleceğe yansıtılmasını savunan bir eğitim akımıdır.Bu görüşe göre insanı eğitilmiş olarak kabul edebilmek için bütün insanların sahip olması gereken esaslar vardır.Temsilcileri ; William C. Bagley, Arthur Bestor ve Isaac Kandel’dir.Bu akımın eğitimle ilgili temel görüşleri şunlardır.

Okul genel düşünsel disiplinleri ve yaygın yetenekleri, gençlere aktararak kültürel mirasın devamlılığını sağlar.Öğrenmenin doğasında sıkı bir çalışma ve zorlama vardır.Öğrenme ve öğretme süreçlerinde girişim öğretmende olmalıdır.Eğitimin süreci konu alanının özümsenmesidir.Okul Müfredatında tarih, fen, matematik, edebiyat, dil öğretilmelidir. Geleneksel eğitim yöntemleri kullanılmalıdır.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Sağ tık ve bazı fonksiyonlar kısıtlanmıştır.!!! Anlayışınız için tşk ederim.