Dr. Mustafa Dolmaz

İlerlemecilik – İlericilik (Progressivizm)

Geleneksel eğitimin biçimciliğine, sözelciliğine ve baskıcılığına tepki olarak Amerika’da ortaya çıkmıştır.Pragmatist felsefeden etkilenen ilerlemecilik akımının temsilcisi John Dewey’dir. Ama kökenleri aydınlanma çağı naturalizmine kadar uzanır.Pragmatist felsefeye göre gerçeğin esası değişmedir.Bu değişim, gelişme yönünde olmalıdır.Geçmişteki yaşantılarımız gelecekte daha iyi daha doğru ve daha güzel yönlenmemizde yardımcı olur. Progressivist eğitimin temel özellikleri ise şunlardır.

Okul ve toplum öğrencinin problem çözeceği bir laboratuar gibidir.Bu yüzden okul çocuğu yaşama hazırlamaktan çok yaşamın ta kendisi olmalıdır.Eğitim sürecinde çocuk aktif olmalı ve eğitim çocuğun ilgilerine göre düzenlenmelidir.Öğrenme konuları çocuğun gerçek dünyası ile ilgili olmalıdır.Öğretmen öğrencinin öğretimini tamamen yönlendirmekten ziyade onun araştırmasına yardımcı olmalıdır.Öğrenci zihinsel, psikolojik, ahlaki ve sosyal gelişimiyle değerlendirilmelidir. Öğretim sürecinde; Öğretmen, okul, ev, aile, arasında çok sıkı bir işbirliği olmalıdır.Öğrenciler birbirleri ile dayanışarak işbirlikli bir şekilde demokratik bir ortamda çalışmalıdır.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Sağ tık ve bazı fonksiyonlar kısıtlanmıştır.!!! Anlayışınız için tşk ederim.