Dr. Mustafa Dolmaz

Değerlerin İşlevleri

  1. Bireylerin yaşayış biçimlerini belirlemede ve bireysel yada toplumsal alışkanlıklar üzerinde etkilidirler. Alışkanlığın oluşumu ve kötü alışkanlıkların düzeltilmesi noktasında oldukça büyük bir işlevi vardır.
  2. Kişinin davranışlarının belirlenmesinde rehber durumdadır. Kişiden beklenen ve beklenilmeyen davranışlar konusunda şahsı ve toplumu yönlendirir. Beklenilmeyen davranışlar oluştuğunda sosyal düzenleyici olarak işlev görürler.
  3. Kültür tarafından şekillendirilmiş olmasına rağmen , kendisini şekillendiren kültür üzerinde yönlendirici etkisi vardır.
  4. İnsanlarla özdeşleştiğinden dolayı yaşam kılavuzu olmuşlardır.
  5. İdeal davranış, duyuş ve düşünüş biçimlerini belirlemede etkindirler.
  6. Bir toplumda hareket ve eylemleri kontrol eden sosyal kontrol araçlarıdırlar. İyiyi ve doğru olan hareketleri gösterir, kötü olanların engellenmesi işlevi vardır.
  7. Değerler aynı zamanda insanların birbirine saygı duymasını, yardımcı olmasını yani dayanışmayı da geliştiren kalıplardır.
  8. Dünyada bireye ve topluma amaç ve bu amaçlara ulaşmada yön tarif ederler.
  9. Davranış biçimlerini iyi-kötü, güzel-çirkin şeklinde değerlendirmemize yardım eden kalıplardır.
  10. İstenilen ve istenilmeyen davranışlar hakkında bir yargıya varmamızı sağlamaları bakımından önemlidir.

Değerlerin bu işlevleri hariç sayamadığımız birçok işlevi vardır. Bu değerlerin hangi alana, disipline yani hangi bilim disiplini tarafından incelendiğine göre değişmektedir. Tarih disiplini için işlevi farklı iken vatandaşlık disiplini için daha farklıdır. Ancak değerlerin tarih dersi için önemi çok daha fazladır. Tarih derslerinde birçok amacın gerçekleştirilmesi için değerler bir araç olarak kullanılabilir. Eski nesillerin sahip olduğu ve yeni nesillerin sahip olması istenen tarihsel değerler tarih eğitimi yardımı ile bireylere aktarılmaktadır. Örneğin Türk Ulusunun sahip olduğu kahramanlık, yiğitlik, misafirperverlik vs… değerler tarihi roman , hikaye, destan ve menkıbeler ile yeni nesillere başarılı bir şekilde aktarılabilir.

alıntıdır.

 

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Sağ tık ve bazı fonksiyonlar kısıtlanmıştır.!!! Anlayışınız için tşk ederim.