Dr. Mustafa Dolmaz

Mezopotamya Tarihi ve Mezopotamya Uygarlığı

Mezopotamya Aşağı ve Yukarı Mezopotamya olmak üzere iki bölümden oluşur ve İran topraklarındaki Basra Körfezi’nden Irak bölgesine kadar uzanan bir bölgeyi içine alan bölüm aşağı Mezopotamya, Irak topraklarından Anadolu’ya kadar uzanan bölüm ise Yukarı Mezopotamya olarak bilinir. Mezopotamya’yı önemli ve can alıcı kılan Fırat ve Dicle nehirlerinin bu bahse konu topraklar üzerinde bulunması ve bölge topraklarının tarımsal üretime imkan tanıyan alüvyal topraklardan oluşmasıdır. Bu iki nehir aslında Mezopotamya isminin de kaynağıdır ve Fırat ve Dicle nehri arasında kalan bu bölge iki nehir arasında kalan bölge anlamına gelen Mezopotamya kelimesi ile isimlendirilmiştir.

Bu zenginlik bölgede yaşayan toplulukların daima ilgisini çekmiş ve bölgeyi cazibe merkezi haline getirmiştir. Bu cazibe merkezinde yaşayan uygarlıklara bakıldığında:

  • Sümerler
  • Akadlar
  • Babilliler
  • Asurlular ve Aramiler göze çarpmaktadır.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Sağ tık ve bazı fonksiyonlar kısıtlanmıştır.!!! Anlayışınız için tşk ederim.