Dr. Mustafa Dolmaz

Sümerler (M.Ö. 3500-2000)

Sümerler Hakkında Çeşitli Bilgiler

 • M.Ö. 4000’li yıllar civarında Güney Mezopotamya bölgesine geldikleri bilinmekle birlikte nereden geldikleri tam olarak netlik kazanmamıştır.
 • Sümerler 1500 yılı aşkın bir süre tarih sahnesinde var olmuşlardır.
 • Kent devletleri kurmuşlardır. (Ur, Uruk, Kiş, Lagaş) Kent devletlerini ensi veyahut patesi denilen rahip krallar yönetirdi. Bunlar çevresindeki sitelere hakim olursa Lugal, tüm Sümer Ülkesine sahip olursa Lugal Kalma ünvanını almaktaydı.
 • Kentler etrafları surlarla çevrili olmak sureti ile Ziggurat adında çok katlı ve farklı amaçlar için kullanılabilen tapınakların etrafında yerleşim gösteren evlerden oluşmaktadır. Zigguratlar genelde yedi katlıdır ve ilk katlarında erzak bölümü, son katlar ise gözlem evi yani rasathane olarak kullanılmıştır. Orta katlarda ise okul ve tapınak gibi bölümler bulunur.
 • Urgakina adı verilen kanunlar bilinen ilk yazılı kanunlar olmuştur. Bundan dolayıdır ki tarihteki ilk hukuk devleti de Sümerler olarak bilinir.
 • Tarihte ilk yazıyı kullanan Sümerlerdir. Çivi yazısını kullanmışlardır.
 • Çok tanrılı bir dini inanışları bulunmaktadır ancak ölümden sonra yaşama inandıklarına dair bir bulgu yoktur.
 • Mezopotamya’da yaşadıkları için bulundukları ve bölgede taş azlığı olduğu için yerine mimari yapılarında tuğla ve kerpiç kullanmayı tercih etmişlerdir.
 • Toplumsal sınıf Sümerlerde de kendini göstermiştir. Krallar ve rahipler sosyal sınıfın en üst seviyesini oluşturmuştur. Geri kalan kesim ise hürler ve köleler olarak ayrılmıştır. Köleler hariç diğer erkekler asker sayılmıştır.
 • Gılgamış Destanı, Tufan Destanı ve Yaratılış Destanı Sümerlerin önemli edebiyat ürünleridir.
 • Karasabanı kullanmışlar ve sulama kanalları inşa etmişlerdir.
 • Sümer Takvimini kullanmışlardır. Bu takvime göre yıl 360 gün aylar 30 günden oluşuyordu.
 • Astronomi, takvim ve matematik alanında gelişmiş bir noktadaydılar. Dairenin alanını 360 derece olarak hesaplamışlardır.
 • Akadlar tarafından zayıflatılarak yıkılmışlardır.

Bilgiler alıntıdır.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Sağ tık ve bazı fonksiyonlar kısıtlanmıştır.!!! Anlayışınız için tşk ederim.