Dr. Mustafa Dolmaz

Ebeveynlerin Gözüyle Covid-19’un Eğitim-Öğretim Sürecine ve Öğrencilerin Sosyal Hayatlarına Etkileri

Yazar: Mustafa DOLMAZ & Özge METİN

Bu araştırmanın amacı Covid-19 pandemisinin eğitim-öğretim süreci ve öğrencilerin sosyal hayatlarına etkilerinin öğrencilerin en yakınında olan ve aynı zamanda doğal bir gözlemci pozisyonunda bulunan ebeveynlerinin gözüyle incelenmesidir. Araştırma nitel araştırma desenlerinden biri olan fenomenoloji (olgubilim) yöntemi ile yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu ölçüt örneklem yoluyla belirlenmiş altı farklı şehirde yaşayan kırk ebeveyn oluşturmaktadır. Bu araştırma için pandemi sürecinde öğrencilerle maksimum düzeyde vakit geçirme ve araştırmacılarca belirlenen şehirlerde yaşama durumu ölçüt olarak kabul edilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan “Ebeveyn Görüşme Formu” kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular pandemi dönemi eğitim – öğretim sürecinde hem öğrenen hem öğreten bağlamında uzaktan eğitim kaynaklı bazı olumsuzlukların yanında bir takım kazanımların da yaşandığını göstermektedir. Araştırmadan elde edilen bir diğer önemli bulgu ise ebeveynlerin eğitim-öğretim sürecinin sürdürülme biçimine ilişkin farklı beklentilerinin bulunduğu yönündedir. Ayrıca ebeveynler pandeminin öğrencilerin sosyal hayatlarında bir kısmı pozitif yönlü bir kısmı negatif yönlü köklü değişikliklere yol açtığını düşünmektedir. Ebeveynlere göre eğitim öğretim sürecinde; dönüt eksikliği, eğitimin niteliğinde düşüş, internet erişiminde sıkıntı yaşanılması, teknik altyapı yetersizliği, fırsat eşitliğinin bozulması, düşük verim, teknik cihaz sıkıntısı gibi bir takım problemlerin varlığı da söz konusudur. Araştırma sonucunda pandemi dönemi eğitim-öğretim sürecinde ve sosyal hayatta yaşanıldığı tespit edilen negatif yönlü değişiklikler ve olumsuz etkilerin çözümü hususunda bazı önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Eğitim bilimleri, uzaktan eğitim, pandemi, ebeveyn görüşleri, covid-19, koronavirüs.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Sağ tık ve bazı fonksiyonlar kısıtlanmıştır.!!! Anlayışınız için tşk ederim.