Dr. Mustafa Dolmaz

Sivas – Şarkışla İlçesi

Sivas’ın 36°-37° doğu boylamları ile 39°-40° kuzey enlemleri arasında 1902 km kare alana sahip olan bir ilçesidir. Milattan önce 3000 yıllarından sonra Hititlerin egemen olduğu bölge M.Ö 550 yılında Pers hakimiyeti altına girdi. Daha sonra sırayla Roma ve Bizans imparatorluğunun egemenliğinde kalan bölge Bizans İmparatorluğu döneminde Sivas Theması’nın sınırları içerisinde bulunmaktaydı.

1071 Malazgirt Savaşı sonunda Anadolu’nun fethiyle bölgede ilk  Türk Hakimiyeti Danişmentliler ile başlamıştır. Daha sonra Selçuklu ve Kadı Burhanettin Devletlerinin hakimiyeti altına girmiştir. Osmanlı yönetiminde Sivas Sancağının Tonus kazasının yönetimine bağlanmıştır. İlçe isminin şehir – kışla’dan geldiği bilinmektedir. Yıldırım Beyazıt ve IV Murat bölgeyi askeri kışla olarak kullandığı, şar’da şehir anlamına geldiği(eski Türkçe’de)  için bu isimle anıldığı söylenmektedir.

Doğusunda Altınyayla, Batısında Gemerek, Güneyden Kayseri, Kuzeyden Yozgat ve Yıldızeli ile çevrilidir. İlçe nüfusunun yaklaşık yüzde 47 si köylerde geri kalan kısmı ise ilçe merkezi ve beldelerde yaşamaktadır. Şu anda yaklaşık 20.000 ilçe merkez nüfusu olduğu bilinmektedir.

Ekonomisi tarıma dayalıdır. Buğday, Şeker Pancarı, Arpa ve Patates ilçede en fazla yetiştirilen ürünlerdir. Hayvancılıkta bir diğer önemli geçim kaynağıdır ve Koyun, sığır ve Ankara keçisi beslenmektedir.

Bitki örtüsü bozkırdır. Ayrıca ilçenin kuzeyinde çam ormanlıkları bulunmaktadır.

alıntıdır.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Sağ tık ve bazı fonksiyonlar kısıtlanmıştır.!!! Anlayışınız için tşk ederim.