Dr. Mustafa Dolmaz

Akadlar

 • Akadlar (M.Ö. 2350-2150) tarihleri arasında var olmuşlardır.
 • Arap yarımadasından geldikleri bilinmekle birlikte Sümerleri yenmiş ve Sümer hakimiyetine son vermişlerdir. Bu olaylardan sonra Mezopotamya’da önemli bir güç haline geldiler.
 • Bölgeye Sümerler döneminde gelip yerleşmişlerdir ve Sargon Akad krallığını kurmuştur.
 • Tarihte bilinen ilk düzenli orduyu kurarak Mezopotamya’da kalıcı olmaya çalıştılar.
 • Tarihte bilinen ilk imparatorluktur.
 • Sümerler şehir devletleri şeklinde yönetimi benimsemişken Akadlar bunun aksine şehir devletlerini merkezi bir yönetime bağlamayı benimsemiştir.
 • Kralları kendilerini tanrı olarak görmüşlerdir. tanrı-kral anlayışı hakimdir.
 • Milattan önce 2150 yılında tarih sahnesinden silinmişlerdir ve Akadları yıkan Gutilerdir. Ancak Sümer kent devletlerinde var olan ve merkeze bağlanan ensi isyanları ve Elam akımları da bu krallığın yıkılışında etkilidir.
 • Başkentleri Akaddır (Akkade, Akkad gibi isimlerle de anılmaktadır.)
 • Sargondan sonra imparatorları Naram-Sin döneminde parlak zaferlere imza atmışlardır. Hakimiyet alanları İran ve Arabistan civarına kadar uzanmıştır. Toprakların daha da genişlemesi ile Naram-Sin’e dört iklimin (kimi kaynaklara göre dört bölge geçer) hükümdarı ünvanı da verilmiştir.
 • Çivi yazısını kullanmaya devam ettikleri ve Sümerlerden kalan kültürü geliştirmeye çalıştıkları bilinir.

alıntılamalar yapılmıştır.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Sağ tık ve bazı fonksiyonlar kısıtlanmıştır.!!! Anlayışınız için tşk ederim.