Dr. Mustafa Dolmaz

Daimicilik – Evrenselcilik (Prennalizm)

Bu akım eğitim felsefelerinden realizm ve kısmende idealizmden etkilenmiştir. Perennial , bütün yıl boyunca süren, daimi olan anlamına gelmektedir.Temsilcileri ; Robert Maynard Hutchincs, Jacques Maritain ve Mortmer J. Adler’dir.Daimici eğitim özellikleri şöyle sıralanabilir

Okullar hayatın bir kopyası değil, bireylerin zihnini geliştirerek yaşama hazırlayan kurumlardır.Evrensel değişmez bir eğitim verilmelidir.İnanın doğası evrenseldir.Bu nedenle eğitim modelleri ve programları da değişmez ve sabittir.Öğretmenler liberal(dil bilgisi, retorik/ikna ve hitabet sanatı, matematik ve mantığı içine alan)ve fen bilimlerinden oluşan iyi bir genel eğitim alarak uzman olmalıdırlar.Felsefe, tarih, edebiyat ve sanat gibi alanlarla uğraşılarla ortaya konulan olgular nesilden nesile aktarılmalıdır.Klasik eserler öğrencilere okutulmalıdır.Okul müfredatında edebiyat, dil, mantık, tarih ve felsefe gibi beşeri bilimler ile fen bilimleri ve matematikte görülür.

alıntıdır.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Sağ tık ve bazı fonksiyonlar kısıtlanmıştır.!!! Anlayışınız için tşk ederim.